top of page
sandrum-EnsommeMigMobil.png
C-logo-invert.png
ensomhedensMuseum-logo.png

Tegning af Stine Asboe Lichtman

Kataloget til Ensomhedens Museum. har brugt mange citater til at beskrive ensomheden i værkerne. Et citat er et ordret brug af en anden persons skriftlige eller mundtlige formulering. Teksten på tegningen nærmer sig mere et ordsprog, der kan defineres som "fast sproglig vending der kort sammenfatter en erfaring eller en leveregel, ofte i billedlig form”. Man kan finde en masse citater og ordsprog om ensomhed ved at klikke på linket her.

“Alle ting vises og forsvinder på grund af sammenfald af årsager og forhold. Intet eksisterer nogensinde helt alene; alt er i relation til alt andet”

Buddha

bottom of page